Boliglån 50 %

Lån over 3 millioner inntil  50 % av eiendommens markedsverdi.

SLIK GJØR DU:

Søk om lån

  • Send inn nødvendig dokumentasjon
  • Søknaden vurderes og tilbud sendes deg pr. post
  • Etter at du har signert og returnert dokumentene blir pantedokumentene sendt til Statens Kartverk for tinglysning
  • Lånet blir utbetalt når pantedokumentene er tinglyst og returnert til oss.
    Tinglysningen tar ca. 1 – 2 uker.

GODKJENT PANT ER:

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune kan ikke overstige 60 % av boligverdi. Dette iflg. Boliglånsforskriften fra Finansdepartementet 14.12.16.

DET TAS IKKE PANT I:

  • Fritidsbolig (gjelder kun for boliglån 75%)
  • Småbruk/landbrukseiendommer
  • Aksje- og obligasjonsleiligheter
Øvre beløpsgrense for boliglån i DinBANK.no er kr 6 mill. For å kunne innvilges lån må du ha registrerte likningstall for de 3 siste år. Realkausjon godtas ikke.

Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån pr. sikkerhet.

Test
Lån inntil 50 % av eiendommens markedsverdi til nom. rente

2,39%

Eff. rente 2,42 %
LÅN 1 000 000
NEDBETALINGSTID 10

KOSTNAD
PR. MÅNED 1 234
Credentials