Boliglån 50 %

Lån over 3 millioner inntil  50 % av eiendommens markedsverdi.

SLIK GJØR DU:

 • Søk om lån
 • Send inn nødvendig dokumentasjon
 • Søknaden vurderes og tilbud sendes deg pr. post
 • Etter at du har signert og returnert dokumentene blir pantedokumentene sendt til Statens Kartverk for tinglysning
 • Lånet blir utbetalt når pantedokumentene er tinglyst og returnert til oss.
  Tinglysningen tar ca. 1 – 2 uker.

FLYTTE BOLIGLÅNET TIL OSS?

Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut denne lånesøknaden.

Vi tilbyr også boliglån 75%, flexikreditt 50%, flexikreditt 70% og mellomfinansiering – ta kontakt med oss.

GODKJENT PANT I FAST EIENDOM

Du må stille pant i fast eiendom i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

DET TAS IKKE PANT I:

 • Fritidsbolig (gjelder kun for boliglån 75%)
 • Småbruk/landbrukseiendommer
 • Aksje- og obligasjonsleiligheter
Øvre beløpsgrense for boliglån i DinBANK.no er kr 6 mill. For å kunne innvilges lån må du ha registrerte likningstall for de 3 siste år. Realkausjon godtas ikke. Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån pr. sikkerhet.
Test
Lån inntil 50 % av eiendommens markedsverdi til nom. rente

2,39%

Eff. rente 2,42 %
LÅN 1 000 000
NEDBETALINGSTID 10

KOSTNAD
PR. MÅNED 1 234
 • SØK OM LÅN

 • Tips en venn om DinBANK.noTips en venn om DinBANK.no
  Credentials