DinBANK Ung

Med DinBANK Ung kan du som er under 34 år, få boliglån med gode betingelser. Du kan låne inntil 85 % av boligens markedsverdi. Vi setter ingen krav til at det skal være ditt første hjem og krever heller ikke noen medlemskap eller tilleggsprodukter.

Det er kun ektefelle eller samboer som kan være medlåntaker på boliglånet.

Vi utsteder dessverre ikke finansieringsbevis.

SLIK GJØR DU:

Søk om lån

  • Send inn nødvendig dokumentasjon
  • Søknaden vurderes og tilbud sendes deg pr. post
  • Etter at du har signert og returnert dokumentene blir pantedokumentene sendt til Statens Kartverk for tinglysning
  • Lånet blir utbetalt når pantedokumentene er tinglyst og returnert til oss.
    Tinglysningen tar ca. 1 – 2 uker.

GODKJENT PANT ER:

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

DET TAS IKKE PANT I:

  • Fritidsbolig
  • Småbruk/landbrukseiendommer
  • Aksje- og obligasjonsleiligheter
  • Utleiebolig
Øvre beløpsgrense for boliglån i DinBANK.no er kr 6 millioner. For at lån skal kunne innvilges må du ha registrerte likningstall. Realkausjon godtas ikke. Det tilbys kun ett DinBANK Ung-lån per kunde, og pantet må være i eiendommen du selv bor i.

Test
Lån inntil 85 % av eiendommens markedsverdi til nom. rente

1,97%

Eff. rente 1,99 %
LÅN 1 000 000
NEDBETALINGSTID 10

KOSTNAD
PR. MÅNED 1 234
Credentials