Flexikreditt

Få en total låneramme på inntil 60 % av verdien på boligen din. Du får samme rentesats uansett lånebeløp.

Bestem selv hvor mye av innvilget kredittbeløp du ønsker å bruke til enhver tid. Renter betales kun av benyttet kreditt og blir belastet flexikredittkontoen siste dato hver måned. Dersom rentebeløpet overstiger innvilget kreditt må du selv innbetale skyldig beløp.

Slik gjør du:

Søk om flexikreditt

 • Send inn nødvendig dokumentasjon.
 • Søknaden vurderes og tilbud sendes deg pr. post.
 • Etter at du har signert og returnert dokumentene blir pantedokumentene sendt til Statens Kartverk for tinglysning.
 • Lånet blir utbetalt når pantedokumentene er tinglyst og returnert til oss.
  Tinglysningen tar ca. 1 – 2 uker.

 

GODKJENT PANT ER:

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller fritidsbolig. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Det tas ikke pant i:

 • Tomt
 • Borettslagsleilighet
 • Småbruk/landbrukseiendommer
 • Aksje- og obligasjonsleiligheter
 • Utleiebolig
 

Beløpsgrense for flexikreditt er kr 4 mill og total belåning i DinBANK.no er maks kr 6 mill. For å kunne innvilges lån må du ha registrerte likningstall for de 3 siste år. Realkausjon godtas ikke.

Det tilbys kun en flexikreditt per kunde.

Credentials