Fond

Du får nå 10 ulike aksjefond fra ODIN som gjennom en årrekke vært blant Norges mest populære fond.

SLIK SPARER DU I AKSJEFOND

  • Logg deg inn i nettbanken
  • Velg Fond
  • Velg hvilket fond du ønsker å spare i. Du kan opprette spareavtale i ett eller flere fond eller foreta engangskjøp
  • Belastningskonto må være i DinBANK.no
  • Minste beløp for engangskjøp er kr 3000,-
    Minste beløp for spareavtale er kr 300,-
  • Vi anbefaler at du gjør deg kjent med fondets prospekt før du kjøper. Du finner alle prospektene i nettbanken ved å klikke på fondets navn

AKSJEFOND

Aksjefond kan være det beste alternativet for langsiktig sparing. Det er fornuftig å spare noen kroner hver måned. Små sparebeløp plassert riktig kan bli til store summer over tid. Ved å kjøpe andeler i aksjefond månedlig øker du sannsynligheten for over tid å oppnå en god avkastning på pengene dine. Du går verken inn på topp eller bunn med alle pengene – og du kjøper flere andeler når markedet faller. Historisk avkastning gir deg ingen garanti for fremtidig avkastning fordi det blant annet vil avhenge av fondets risiko, markedsutviklingen og dyktigheten til den som forvalter fondet. Det er også avhengig av kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning samt at avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Credentials