Kundeservice

Her kan du finne svar på det du måtte lure på. Hvis du allikevel ikke finner det du leter etter kan du selvsagt kontakte oss.


Velg kategori:

Nettbank Mobilbank BankID Boliglån Betaling Betaling til og fra utlandet Konto Kort Kunde

Er du allerede kunde i DinBANK.no, søker du om lån i nettbanken. Er du ikke registrert kunde hos oss fra før, må du først bli kunde og så søke om lån.

Kopi av 3 siste lønnsslipper og selvangivelse samt takst eller verdivurdering av eiendommen som stilles som sikkerhet, må sendes oss. Søknaden ferdigbehandles når dokumentasjonen er mottatt. Aksepteres lånetilbudet, underskrives lånepapirene og returneres DinBANK.no. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån.

DinBANK.no innvilger inntil 30 års løpetid på lån.

Avdragsfrihet vurderes i hver enkelt sak. Belåning kan være max innenfor 60 % av boligverdi.

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas.

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen varierer og er lavere enn rentebeløpet i begynnelsen av låneperioden.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Flexikreditt: Er et lån med innvilget kredittramme. Ingen fast nedbetalingstid og ikke fast trekk av terminbeløp. Renten kapitaliseres hver måned av benyttet kreditt. Flexikreditten disponeres i nettbanken. Innvilges med sikkerhet innenfor 60 % av boligverdi.

Mellomfinansering: Når du skal bytte bolig, kan du søke mellomfinansiering i DinBANK.no. Kravet er at du har solgt din nåværende bolig slik at kjøpekontrakt kan fremlegges både for salgs- og kjøpsobjekt. Omkostninger, se prisliste.

DinBANK.no er en gebyrfri bank og tar ingen gebyrer. Tinglysningsgebyr til Statens Kartverk må betales, se prisliste.

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Det tas ikke pant i småbruk/landbrukseiendommer eller aksje- og obligasjonsleiligheter.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune kan ikke overstige 60 % av boligverdi. Dette iflg. Boliglånsforskriften fra Finansdepartementet 14.12.16.

Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån pr. sikkerhet.

Nei, dette godtas ikke.

Øvre beløpsgrense for boliglån i DinBANK.no er kr 6 millioner.

For å behandle søknaden må vi ha dine tre siste lønnsslipper og siste års skattemelding. Søker du sammen med noen gjelder dette også for vedkommende.

Legg også ved verdivurdering, takst eller kjøpekontrakt dersom du har dette.

Du vil blir bedt om å laste opp dokumentasjonen i slutten av søknaden. Filtypene som støttes i opplastingsfunksjonen er pdf, jpg, jpeg, png og msg.

 

 

Fant du ikke det du lette etter?

Send e-post til kundeservice@dinbank.no

Er du kunde, bruk sikker e-post i nettbanken.

Vi svarer deg mandag – fredag mellom kl. 09 – 15

Telefon: (+47) 99 07 91 50

Telefonen er åpen mandag – fredag mellom kl. 10 – 12

 

Postadresse

dinbank.no
Postboks 67
3301 Hokksund

Credentials