Hvorfor har ikke pengene kommet fram til mottaker?

Dersom mottaker ikke har fått pengene, bør du undersøke om du har lagt inn riktige opplysninger i betalingen. Du kan også be mottaker undersøke med sin bank om pengene er mottatt.

Er det gått mer enn fem virkedager fra du sendte pengene, kan du ta kontakt med oss på kundeservice@dinbank.no

 

Hvordan opprette fast betaling?

Logg deg på nettbanken og velg «Betaling/Overføring» og deretter «Fast betaling». Fyll inn feltene og trykk ”Utfør”.

Hvordan opprette fast overføring mellom egne konti?

Logg deg på nettbanken og velg «Betaling/Overføring og deretter «Fast overføring». Fyll inn feltene og trykk utfør. Du kan selv velge hvor ofte oppdraget skal utføres.

Hvor finner jeg fakturaen etter at den er betalt?

Legg deg på nettbanken og velg «Betaling/Overføring» og deretter «eFakturaarkiv». Trykk på «detaljer» utfor eFakturaen.

Kan jeg ha både eFaktura og avtalegiro til samme mottaker?

Ja, hvis mottaker tilbyr dette.

Hvordan endre beløp/forfallsdato/belastningskonto?

Du kan utføre disse endringene i nettbanken. Velg «Betaling/Overføring i venstremenyen. Deretter «Forfallsmappe». Hent opp ønsket e-faktura, trykk på gul blyant og gjennomfør endringen. Husk å bekrefte endringen.

Hvordan endrer jeg beløpsgrensen på en avtalegiroavtale?

Logg deg på nettbanken og velg «Betaling/Overføring» og deretter «Betalingsavtaler». Velg avtalen det gjelder og utfør endring ved å bruke ikonene på høyre side.

Kan jeg endre belastningskonto/beløp/forfallsdato på en avtalegiro i forfallsmappen?

Ja, når betalingen har lagt seg til forfall. Logg deg på nettbanken og gå til «Betaling/Overføring» og deretter «Forfallsmappe». Velg avtalen det gjelder og utfør endring ved å bruke ikonene på høyre side.

Hvordan sette i gang en avtalegiro som ikke er belastet på forfallsdato?

Sjekk først at maksbeløpet ikke er overskredet.

Du kan sette i gang en avtalegiro i nettbanken. Velg «Betaling/Overføring» og deretter «Forfallsmappe». Bekreft betalingen ved å trykke på grønn hake. Avtalegiroen vil belastes din konto i løpet av dagen.

Hvordan stoppe et forfall på avtalegiro ?

Du kan stoppe en avtalegiro i nettbanken. Gå til «Betaling/Overføring» og deretter «Forfallsmappe». Velg «stopp». Da stoppes kun denne ene betalingen, ikke hele avtalen.

Tips en venn om DinBANK.noTips en venn om DinBANK.no
Credentials